Sbs Macedonian -

Informações:

Sinopse

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Macedonian program, including news from Australia and around the world. - , , .

Episódios

 • Macedonian Language Learning included in Education Perfect - Македонскиот јазик вклучен на Education Perfect

  Macedonian Language Learning included in Education Perfect - Македонскиот јазик вклучен на Education Perfect

  06/05/2021 Duração: 15min

  Irena Pavlovska, coordinator for the Macedonian language learning content on 'Education Perfect', says the online platform provides an opportunity for differential teaching and an individual approach to each student with tasks appropriate to his/her level of language proficiency. - Ирена Павловска, просветен работник и координатор на изготвувањето на наставните материјали за изучување на македонскиот јазик на 'Education Perfect' вели дека онлајн платформата дава можност за диференцијална настава, индивидуален пристап кон секој ученик и давање задачи соодветни на неговото ниво на познавање на јазикот.

 • Вести на СБС на македонски 6 мај 2021

  Вести на СБС на македонски 6 мај 2021

  06/05/2021 Duração: 09min

  SBS News in Macedonian 6 May 2021

 • Homeland report 6 May 2021 - Извештај од Македонија 6 мај 2021

  Homeland report 6 May 2021 - Извештај од Македонија 6 мај 2021

  06/05/2021 Duração: 09min

  Homeland report 6 May 2021 - Извештај од Македонија 6 мај 2021

 • WTO asked to waive COVID vaccine patents to boost global inoculation - Светската трговска организација бара откажување од патентите за вакцините КОВИД-19 за да се забрза глобалната вакцинација

  WTO asked to waive COVID vaccine patents to boost global inoculation - Светската трговска организација бара откажување од патентите за вакцините КОВИД-19 за да се забрза глобалната вакцинација

  06/05/2021 Duração: 10min

  As the coronavirus pandemic continues to ravage parts of the developing world, there are growing calls to make vaccines more accessible and affordable by waiving their patents. India and South Africa are set to press the issue when the World Trade Organization's General Council meets. - Бидејќи пандемијата предизвикана од коронавирусот продолжува да опустошува делови од земјите во развој, се зголемуваат повиците вакцините да се направат подостапни со откажување од нивните патенти или интелектуална сопственост.  Индија и Јужна Африка треба да го актуелизираат ова прашање на состанокот на Генералниот совет на Светската трговска организација.

 • Вести на СБС на македонски 5 мај 2021

  Вести на СБС на македонски 5 мај 2021

  05/05/2021 Duração: 10min

  SBS News in Macedonian 5 May 2021

 • Criminalising coercive behaviour is on the agenda across the country - Ќе се криминализира ли присилната контрола во Австралија?

  Criminalising coercive behaviour is on the agenda across the country - Ќе се криминализира ли присилната контрола во Австралија?

  04/05/2021 Duração: 04min

  An overwhelming majority of women murdered by their partners in Australia are subject to a pattern of behaviour called coercive control.Criminalising such behaviour is on the agenda across the country, but debate rages among family violence campaigners -particularly advocates representing marginalised communities over whether Australia is ready to legislate a stand-alone offence on the issue. - Голем процент од бројот на жени кои се убиени од нивните партнери во Австралија, биле жртви на шема на однесување наречена присилна контрола.Криминализацијата на ваквото однесување е на дневен ред низ целата земја, но дебатата беснее меѓу борците за семејно насилство, особено застапниците на маргинализираните заедници, за тоа дали Австралија е подготвена да донесе закон за ова однесување да биде самостојно дело.

 • Вести на СБС на македонски 4 мај 2021

  Вести на СБС на македонски 4 мај 2021

  04/05/2021 Duração: 12min

  SBS News in Macedonian 4 May 2021

 • Вести на СБС на македонски 3 мај 2021

  Вести на СБС на македонски 3 мај 2021

  03/05/2021 Duração: 11min

  SBS News in Macedonian 3 May 2021

 • Homeland report 30 April 2021 - Извештај од Македонија 30 април 2021

  Homeland report 30 April 2021 - Извештај од Македонија 30 април 2021

  30/04/2021 Duração: 09min

  Homeland report 30 April 2021 - Извештај од Македонија 30 април 2021

 • Affordable housing is set to be a part of the new federal budget - Достапното домување се очекува да биде дел од новиот федерален буџет

  Affordable housing is set to be a part of the new federal budget - Достапното домување се очекува да биде дел од новиот федерален буџет

  30/04/2021 Duração: 04min

  Anglicare Australia is pushing for the latest federal budget to address the immediate decline in access to social housing, raising hopes that the federal government will work to improve the housing market to make property more accessible to vulnerable people. - Групата за социјална борба Англикер Австралија се залага со најновиот сојузен буџет итно да се реши падот на достапноста на социјални станови, со што се зголемуваат надежите дека сојузната влада ќе работи на подобрување на пазарот на домување за да ги направи имотите подостапни за ранливите категории на луѓе.

 • Вести на СБС на македонски јазик 30 април 2021

  Вести на СБС на македонски јазик 30 април 2021

  30/04/2021 Duração: 08min

  SBS News in Macedonian 30 April 2021

 • China issues new warning to Australia - Кина со ново предупредување до Австралија

  China issues new warning to Australia - Кина со ново предупредување до Австралија

  30/04/2021 Duração: 04min

  A senior Chinese official has again lashed out at the Australian Government, this time accusing the Home Affairs Secretary of 'unethical' behaviour, and hyping up the threat of war.  Earlier this week, Mike Pezzullo declared 'the drums of war' are beating, and that Australia should prepare for conflict in the region. - Висок кинески функционер повторно упати остри критики кон австралиската влада, овој пат обвинувајќи го министерот за внатрешни работи за „неетичко“ однесување и засилувајќи ја заканата од војна.  На почетокот на оваа недела, Мајк Пецулу изјави дека „тапаните на војната“ чукаат и дека Австралија треба да се подготви за конфликт во регионот.

 • Празнувањето на Велигден без ограничувања

  Празнувањето на Велигден без ограничувања

  29/04/2021 Duração: 10min

  "Заблагодарувам на Бога оти оваа година, ете, беше милостив кон нас и ќе ни дозволи нормална прослава на Велигден, за разлика од ланската година кога црквите беа празни", отец Владо Недески, парохиски свештеник во МПЦ "Св Петка" во Сиднеј

 • Вести на СБС на македонски 29 април 2021

  Вести на СБС на македонски 29 април 2021

  29/04/2021 Duração: 11min

  SBS News in Macedonian 29 April 2021

 • Homeland report 29 April 2021 - Извештај од Македонија 29 април 2021

  Homeland report 29 April 2021 - Извештај од Македонија 29 април 2021

  29/04/2021 Duração: 09min

  Homeland report 29 April 2021 - Извештај од Македонија 29 април 2021

 • Economic recovery at risk if pre-pandemic migration levels not restored - Економското закрепнување доведено во опасност доколку не се обнови нивото на миграција како пред пандемијата

  Economic recovery at risk if pre-pandemic migration levels not restored - Економското закрепнување доведено во опасност доколку не се обнови нивото на миграција како пред пандемијата

  29/04/2021 Duração: 10min

  Economists are calling for the government to let migrants into Australia as soon as it's safe to do so, saying there will be significant financial consequences if the country fails to restore its intake to pre-pandemic levels.  A new study has found a drop in migration as a result of COVID-19 will see a loss of 1.1 million people in Australia's population over the next decade.  - Економистите ја повикуваат владата да ги пушти мигрантите во Австралија веднаш штом ќе биде безбедно да го сторат тоа, велејќи дека ќе има значителни финансиски последици ако земјата не успее да ja врати миграцијата на нивоата пред пандемијата.   Една нова студија откри дека падот на миграцијата како резултат на КОВИД-19 ќе овозможи загуба од 1,1 милиони луѓе во популацијата на Австралија во следната деценија.

 • Извештај од Македонија 28 април 2021

  Извештај од Македонија 28 април 2021

  28/04/2021 Duração: 08min

  Homeland report

 • Вести на СБС на македонски 28 април 2021

  Вести на СБС на македонски 28 април 2021

  28/04/2021 Duração: 11min

  SBS News in Macedonian 28 April 2021

 • Од навивач до првотимец во својот омилен клуб

  Од навивач до првотимец во својот омилен клуб

  28/04/2021 Duração: 05min

  Од навивач како дете, па преку фудбалската академија Стефан Чолаковски успеа да го оствари својот сон да заигра за својот омилен клуб Мелбурн Сити. Стефан сака долго време да биде дел од клубот од Мелбурн но и да го облече дресот на фудбалската репрезентација на Македонија.

 • Вести на СБС на македонски 27 април 2021

  Вести на СБС на македонски 27 април 2021

  27/04/2021 Duração: 12min

  SBS News in Macedonian 21 April 2021

página 1 de 13