Makinig Tayo Ng Mga Pamamaraan Ng Pagiingat Sa Oras Ng Kalamidad!

Informações:

Sinopse

Ang pampamayanang anunsyo sa pagiingat sa oras ng kalamidad na ito ay mula sa Nagoya International Center.

Episódios

 • Mga Salita sa Wikang Hapones na Maaaring Makatulong sa Oras ng Kalamidad at Emerhensiya

  07/12/2011
 • Paghahanda Para sa Kalamidad (pagsasanay)

  07/12/2011
 • Paghahanda sa Oras ng Bagyo

  07/12/2011
 • Ang Tamang Paraan ng Pagtawag sa Numerong 119.

  07/12/2011
 • Madadaling Salita sa Wikang Hapones na Maaring Makatulong sa Oras ng Kalamidad at Emerhensiya

  03/12/2011
 • Tamang Pag-gamit ng AED

  03/12/2011
 • Mga Kasangkapan Gamit sa Pagiingat sa Oras ng Kapahamakan

  01/12/2011