Tri Musketara

Teste agora Após 7 dias, será cobrado valor integral. Cancele quando quiser.

Sinopse

Ovo je integralna verzija avanturističke priče o mladom plemiću D’Artanjanu i trojici hrabrih i bučnih hvalisavaca – Atosu, Portosu i Aramisu! Njih četvorica udružuju se kako bi odbranili kraljicu i kralja od zavera koje kuje njihov zli rival kardinal.

Uzbudljiva pripovest o hrabrosti i odanosti obiluje borbama, spletkama, junačkim delima, velikim ljubavima i žestokim mačevanjem.