Sbs Persian -

افزایش فعالیت گروه های «راست افراطی» در یک پلتفورم اجتماعی در طول همه گیری کووید-۱۹

Informações:

Sinopse

یک مطالعه در مورد کاربران یک پلتفورم رسانه ای حاشیه ای حاکی از این است که فعالیت های گروه هایی راست افراطی در آن در دوران همه گیری کروناویروس افزایش یافته است. این مطالعه که روی پلتفورم اجتماعی Gab انجام شده است نشان می دهد اظهارات علنی برای نفرت پراکنی در مورد یهودیان به یک روند رو به افزایش در فضای آنلاین تبدیل شده است.