Sbs Persian -

مهلت ۹۰ روزه بایدن به مقامات اطلاعاتی آمریکا برای بازرسی در مورد منشا کووید-۱۹

Informações:

Sinopse

جو بایدن رییس جمهور آمریکا به مقامات اطلاعاتی این کشور ۹۰ روز مهلت داده است تا تلاش های خود برای بازرسی در مورد منشا کروناویروس را افزایش دهند و یک گزارش در این خصوص ارائه دهند.