Sbs Persian -

گفتگویی در مورد جدیدترین تغییرات در برنامه مهاجرتی استرالیا در پی اعلام بودجه جدید

Informações:

Sinopse

برنامه مهاجرتی استرالیا در پی اعلام بودجه فدرال جدید شاهد برخی تغییرات از جمله تمرکز بیشتر روی بررسی تقاضاهای ویزاهای شریک زندگی (partner visa) و تقاضاهای ارائه شده از داخل استرالیا (onshore applications) بوده است. در همین خصوص، برنامه فارسی رادیو اس بی اس گفتگویی داشته با آقای فردین نیکجو وکیل رسمی متخصص در امور مهاجرتی استرالیا و به بررسی جدیدترین تغییر و تحولات در این خصوص پرداخته است.